X EDYCJA KONKURSU SKwP NA NAJLEPSZE

OPRACOWANIA DYLEMATÓW ETYCZNYCH Z DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI

 

 

Upowszechniając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza z dniem 1 stycznia 2024 r. kolejną X edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

 Zadaniem Konkursu  jest przede wszystkim pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z zakresu rachunkowości a także poszerzenia Banku Dylematów Etycznych, opracowywanego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, dla których problem etyki jest bardzo bliski. Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Udział w konkursie daje szansę otrzymania nagrody pieniężnej lub rzeczowej, a także przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości.

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2024 r.

Dokumenty (karta zgłoszenia oraz dylemat etyczny) prosimy przesyłać:

  1. na adres: Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa – w formie papierowej;
  2. na adres e-mail: sekretariat@skwp.pl wpisując w tytule wiadomości: „Konkurs – dylemat etyczny” – w formie elektronicznej.

 

Pozostałe aktualności