Drodzy Księgowi,
właśnie ukazały się wyniki prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2022 r. prekonsultacji na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

W ramach prekonsultacji przedstawiano trzy możliwe scenariusze w zakresie naszego zawodu, tj, uregulowanie, profesjonalizację (dobrowolną certyfikację) oraz rozpowszechnienie kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jak wynika z raportu podsumowującego prekonsultacje, środowisko księgowych nie jest jednomyślne. Ze względu na brak jednoznacznych opinii potwierdzających konieczność zmian, Ministerstwo Finansów obecnie nie podejmuje prac legislacyjnych zmierzających do regulacji zawodu księgowego.

Należy jednak podkreślić, że MF deklaruje zamiar wprowadzenia usprawnień przepisów o rachunkowości, w tym w kwestii ubezpieczenia OC biur rachunkowych.

Kolejnym planowanym działaniem jest również rozpowszechnienie informacji o korzyściach związanych z uzyskaniem kwalifikacji księgowych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Warto przypomnieć, że SKwP jest inicjatorem oraz instytucją certyfikującą ZSK. Jak dotąd, do ZSK zostały wpisane następujące kwalifikacje autorstwa SKwP:
- wspomaganie obsługi procesów księgowych,
- obsługa procesów księgowych,
- zarządzanie procesami księgowymi,
- zarządzanie procesami płacowymi,
- zarządzanie obsługą spraw kadrowych.

Trzy pierwsze kwalifikacje odpowiadają efektom kształcenia uzyskiwanym w ramach ścieżki certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Kolejne dwie dotyczą obszaru kadr i płac.

Więcej na temat ZSK dowiecie się ze strony: https://skwp.pl/zintegrowany-system-kwalifikacji/

Jesteśmy ciekawi Waszych opinii na temat wyników prekonsultacji. Prosimy o kontakt pod adresem: rzecznik@skwp.pl

Link do informacji MF:
https://www.gov.pl/web/finanse/podsumowujemy-prekonsultacje-dotyczace-kierunkow-rozwoju-zawodu-ksiegowego

Pozostałe aktualności

close