Wymiana wśród księgowych doświadczeń dotyczących zasad prowadzenia księgowości...

Szanowni Państwo,

Uchwałą nr 224/2020 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 września 2020 roku, w strukturze Oddziału Okręgowego w Warszawie powołano Klub Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zakres działania Klubu obejmuje wymianę wśród księgowych doświadczeń dotyczących zasad prowadzenia księgowości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, współpraca z Zarządem Głównym
w zakresie opiniowania aktów prawnych związanych z bilansowymi i podatkowymi aspektami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizowanie dla księgowych odczytów na bieżące tematy związane z prowadzeniem rachunkowości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Warunkiem uczestnictwa w Klubie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Szczegóły dotyczące członkostwa w SKwP dostępne są na stronie: http://skp-ow.pl/czlonkostwo

Pozostałe aktualności