Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wielokrotnie poruszało problem rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach od 1 stycznia 2022 r. W celu jego rozwiązania zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienia.
Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia  20 marca 2023 r. (nr DLU.704.244.2023.MR) w sprawie zgłaszanych problemów dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne, udzieliło odpowiedzi dotyczącej między innymi nieuwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dodatnich różnic remanentowych za 2022 r. Temat ten jednak nadal budzi wątpliwości, dlatego Stowarzyszenie ponownie zwróciło się do Ministerstwa z prośbą o jego doprecyzowanie.

  • Pismo Stowarzyszenia o doprecyzowanie zagadnienia (pismo z dnia 30 marca br.).

 

  • Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z wyjaśnieniami (pismo z dnia 24 kwietnia br.).

Pozostałe aktualności

close