Logo Moje PPK

Pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia.
Nowe maksymalne terminy, to:

27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i

10 listopada 2020 r. - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Przesunięcie terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy zawarli te umowy przed 31 marca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html

Pozostałe aktualności

close