Wszystkie opinie są negatywne...

Pilotaż KAS w urzędach skarbowych

Oddział Wielkopolski w Poznaniu SKwP przekazał do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu opinie zebrane wśród księgowych i przedsiębiorców na temat pilotażu infolinii dla wszystkich urzędów skarbowych w Wielkopolsce.

Opinie były zbierane do 2 października br. w formie wiadomości mailowych lub telefonicznie. Większość odpowiedzi pochodzi od biur rachunkowych. Wszystkie opinie są negatywne.

W komentarzach zwracano uwagę przede wszystkim na utrudnienie przedsiębiorcom i księgowym kontaktu z urzędami skarbowymi, a tym samym utrudnienie wykonywania pracy zawodowej lub prowadzenia działalności gospodarczej. Obie grupy podkreślały, że potrzebują dość częstego i bezpośredniego kontaktu ze swoim urzędem skarbowym. Część osób wprost wskazywała, że w obecnej sytuacji łatwiej byłoby udać się do urzędu skarbowego osobiście, choć także w tym zakresie pojawia się problem z załatwieniem sprawy „od ręki”, bez wcześniejszego odpowiedniego umówienia się na wizytę w urzędzie skarbowym.

Nie dopatrzono się żadnych pozytywnych aspektów wprowadzenia infolinii. Przeciwnie, załatwienie prostych spraw znacznie się wydłużyło.

Podobnie negatywnie oceniany jest kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na przekazanie uwag. Mam nadzieję, że w nowej sytuacji, jaka kształtuje się po wyborach parlamentarnych, opinie środowiska zawodowego mającego najczęstszy kontakt z urzędami skarbowymi, zostaną wzięte pod uwagę.

Leszek Lewandowicz
Sekretarz Zarządu Głównego SKwP

23 października 2023 r.

Pozostałe aktualności