Zarząd Oddziału Okręgowego w Częstochowie SKwP z inicjatywy przewodniczącej Klubu Biur Rachunkowych
serdecznie zaprasza przedstawicieli Biur Rachunkowych na odczyt statutowy w trybie zdalnym:

WPROWADZENIE PAKIETU SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

28 września br., godz. 17.00

Program:

1.Modyfikacja „ulgi na złe długi”
2. Warunki rezygnacji ze zwolnienia VAT w przypadku dostawy budynków i budowli w ramach „pierwszego zasiedlenia”
3. Uściślenie „miejsca dostawy” w ramach dostaw łańcuchowych przez pierwszego lub ostatecznego nabywcę
4. Modyfikacja prawa do odliczania VAT
5. Zmiana zasad składania informacji VAT-26
6. Korekty „in minus” transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca
7. Korekta deklaracji w przypadku importu towarów w procedurze uproszczonej
8. Zmiana poz. 60 zał. nr 15 (rozszerzenie zakresu stosowania)
9. Zmiany w zakresie korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT

Prowadzący: dr Marcin Stępień
doradca podatkowy, praktyk, Kierownik Zakładu Rachunkowości w Katedrze Finansów, Bankowości i Rachunkowości Wydziału Zarządzania PCz, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu rachunkowości i podatków.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 września br. nr tel. (34) 363 38 54, (34) 363 05 69;
e-mail: biuro@czestochowa.skwp.pl

Osobom zgłoszonym prześlemy dostęp/link do wykładu oraz materiały.

Pozostałe aktualności

close