2 marca br. mija termin złożenia PIT-28.

Zeznanie można złożyć poprzez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo w urzędzie skarbowym.

W usłudze Twój e-PIT podatnik powinien samodzielnie zaakceptować PIT-28, nie zostanie on automatycznie zaakceptowany.

Przypominany, że zeznanie PIT-28 należy złożyć do 2 marca br. (poniedziałek). Zeznanie to podatnik znajdzie również w usłudze Twój e-PIT, przy czym po uzupełnieniu zeznania powinien samodzielnie je zaakceptować, bowiem nie zostanie ono automatycznie zaakceptowane.

Zeznania PIT-28 są dostępne dla osób, które w ubiegłym roku uzyskały przychody m.in. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Podatnik PIT-28 wypełnia zeznanie indywidualnie. Składając go nie może skorzystać z preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Pozostałe aktualności