WAŻNA opinia przedsiębiorców! Prześlij najpóźniej do 30 września br.

fot. Pixabay

Zapraszamy przedsiębiorców – głównych interesariuszy usług księgowych, do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie.

Jeśli jesteś księgowym – przekaż link do ankiety znajomym przedsiębiorcom – ich opinia ma ogromne znaczenie dla środowiska księgowych! Będziemy Państwu wdzięczni za rozpowszechnienie ankiety wśród przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) od wielu lat podkreśla konieczność zdefiniowania zawodu księgowego. Coraz szybciej zwiększa się zakres obowiązków księgowych, w tym biur rachunkowych, przy jednoczesnym braku jasno zdefiniowanych ich uprawnień. Dlatego SKwP zainicjowało działania, dzięki którym – mamy nadzieję – że uda się zdefiniować zawód księgowego. Jednym z nich jest zebranie opinii przedsiębiorców, będących głównymi interesariuszami usług księgowych.

Do kogo jest adresowana ankieta?

Do biznesu, właścicieli i kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych, a także do wszystkich innych osób współpracujących z księgowymi i z biurami rachunkowymi. Bardzo prosimy, aby ankiety nie wypełniali księgowi ani właściciele czy pracownicy biur rachunkowych.

Jak jest zbudowana ankieta?

W pierwszej części znajdują się pytania o ryzyko funkcjonowania biznesu bez księgowych, o problemy związane z odejściem księgowego/zmianą biura rachunkowego. Druga część dotyczy zdefiniowania zawodu księgowego i sposobów jego uregulowania. Trzecia część, w zależności od wybranej przez Respondenta opcji, zawiera pytania dotyczące współpracy z księgowym (pracownikiem) albo z biurem rachunkowych. Zakończeniem ankiety jest krótka metryczka, której wypełnienie umożliwi SKwP analizę odpowiedzi.

W jaki sposób zostaną wykorzystanie wyniki ankiet?

Wyniki ankiety, po ich opracowaniu, zostaną przekazane przez SKwP do Ministerstwa Finansów, prowadzącego obecnie prace nad zawodem księgowego. Raport z ankiet zostanie również udostępniony na stronie internetowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (www.skwp.pl)

Ankieta będzie aktywna do 30 września 2021 r.

Link do ankiety dostępny jest TUTAJ.

Pozostałe aktualności

close