Dnia 2 marca 2023 r. ukazała się Interpretacja Ogólna N r D D 2 . 8 2 0 2 . 3 . 2 0 2 2 Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ujmowania w księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów (Dz.U. MF poz. 21).

Wydana interpretacja jest zgodna z przeważającą praktyką i … zdrowym rozsądkiem. O ile organy podatkowe nie miały zastrzeżeń do późniejszego ujęcia kosztu w roku podatkowym, to istniały uzasadnione obawy, iż takie przesunięcie może kwestionować ZUS przy okazji kontroli podstawy obliczenia składki zdrowotnej. Należy pamiętać, że bez uzasadnionego powodu, przepisy przewidują odmienny mechanizm obliczania składek i zaliczek w trakcie roku. Z tego powodu część księgowych korygowała zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i faktury kosztowe otrzymane do rozliczenia z opóźnieniem dopisywała do miesiąca, w którym zostały wystawione.

Leszek Lewandowicz

 

Pozostałe aktualności