WARSZTAT  ONLINE

DLA SPÓŁEK NOTOWANYCH oraz DUŻYCH SPÓŁEK NIENOTOWANYCH 

29 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
10:00 – 13:00

WARSZTAT BEZPŁATNY

 

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają zainteresowane spółki, w szczególności spółki notowane i duże spółki nienotowane na warsztat „Projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju”.

Dołącz do transmisji online i dowiedz się:

  • o zakresie projektu dyrektywy, która zobowiąże około 3 tysiące polskich spółek do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju,
  • o pracach nad jednolitymi europejskimi standardami raportowania na temat zrównoważonego rozwoju,
  • o potrzebie raportowania dla inwestorów, banków, ubezpieczycieli i NGOs,
  • jak można się przygotować do nadchodzących obowiązków sprawozdawczych.

W trakcie warsztatu będzie można zadawać pytania, na które eksperci postarają się odpowiedzieć w ostatniej części spotkania.

 

 

Pozostałe aktualności

close