Forum Rachunkowości Budżetowej to konferencja skierowana do osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dlaczego warto przyjechać na forum?

Udział w Forum stanowi doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Spotkanie stwarza również możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów, a także wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

Kto poprowadzi wykłady i warsztaty?

Zajęcia poprowadzą najlepsi eksperci z dziedziny prawa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, m.in.: Janina Bielak, Damian Grzelka, dr Bożena Rudnicka, dr Dorota Adamek-Hyska, Lucyna Kuśnierz, Krystyna Gąsiorek, dr Mieczysława Cellary, Joanna Rudzka, dr Małgorzata Borowik, Piotr Rybicki.

W programie m.in.:

 • Zmiany w sprawozdawczości budżetowej
 • Procedury kontroli zarządczej w obszarze gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (jsfp)
 • Najnowsze orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej
 • Materiały i towary w jednostkach i zakładach budżetowych
 • Sprawozdawczość z zakresu operacji finansowych
 • Klasyfikacja budżetowa po zmianach przepisów
 • Wybrane problemy ewidencyjne w jednostkach i zakładach budżetowych
 • Przełomowe orzecznictwo i aktualności podatkowe w sektorze finansów publicznych
 • Nieprawidłowości z zakresu rachunkowości budżetowej z perspektywy ustaleń Najwyższej Izby Kontroli

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • księgowych i skarbników jsfp,
 • pracowników wydziałów kontroli i audytorów,
 • kierowników jednostek,
 • osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostce, a także
 • radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej.

 

Więcej informacji na stronie organizatora ⇒ Miesięcznik „Finanse Publiczne”

> Zgłoszenie <

Pozostałe aktualności