Pióro piszące na kartce papieru.
  • Rozwiązania z ustawy uszczelniającej mają na celu zapewnienie możliwie najlepszych warunków do prowadzenia biznesu w Polsce oraz wsparcie bezpieczeństwa i rozwoju firm.
  • Estoński CIT to silne wzmocnienie płynności firm, zachęta do inwestowania oraz uproszczenie które gwarantuje firmom maksymalne bezpieczeństwo rozliczeń.
  • Nowe przepisy wprowadzają również zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz znaczne poszerzenie możliwości korzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia PIT. Więcej firm skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Dzięki proponowanym obniżkom, obciążenie podatkowe najmniejszych firm zmniejszy się w przyszłym roku o ponad 7 mld zł.

Estoński CIT

Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie.

Ministerstwo Finansów szacuje, że dzięki Estońskiemu CIT na kontach firm pozostanie w przyszłym roku ok 5,6 mld zł. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nowe rozwiązanie oszczędzi firmom aż 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 120 tys. nowych miejsc pracy.

Estoński CIT to dla przedsiębiorcy same korzyści. Po pierwsze gwarantuje wzmocnienie płynności firmy, pozwala jej na stworzenie finansowych poduszek bezpieczeństwa. Po drugie zwiększa pulę środków które mogą być przeznaczone na inwestycje. A inwestycje to rozwój firmy, poprawa jej konkurencyjności oraz nowe miejsca pracy. Co więcej rozwiązanie oszczędzi przedsiębiorcom ogromną ilość czasu dzięki likwidacji szeregu obowiązków i cyklicznych rozliczeń

– zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Więcej informacji o projekcie ustawy pod linkiem: Efekt konsultacji z biznesem – Estoński CIT

Obniżki, ułatwienia i uszczelnianie

Ustawa przewiduje szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. rewolucyjne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie dostępny niemal dla każdej działalności i zawodu a limit przychodów zostaje radykalnie podniesiony, z 250 tys. euro do 2 mln euro. Uproszczone ryczałtowe rozliczenie podatku będzie w Polsce najszerzej dostępnym w skali Unii Europejskiej.

Podwyższeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro ulegnie limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT. W kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 400 mln zł rocznie. Ma to także duże znaczenie dla spółek, które skorzystają z estońskiego CIT.

Ustawa zawiera również szereg przepisów uszczelniających, mających na celu utrudnienie wyprowadzania z Polski środków do rajów podatkowych. Temu celowi służy m. in. nałożenie obowiązku rozliczania CIT przez spółki komandytowe i w wyjątkowych przypadkach także spółki jawne. Przesunięcie obowiązku podatkowego ze wspólników na samą spółkę komandytową oznaczać będzie dla większości z nich zmniejszenie całkowitego obciążenia podatkowego (PIT i CIT). Aż 3/4 z nich skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, co będzie miało pozytywny wpływ na ich płynność. Objęcie CIT spółek komandytowych przywróci równe podatkowe warunki działania przedsiębiorstw na rynku krajowym. Wyrównana będzie wysokość opodatkowania spółek z o.o. oraz spółek z o.o. komandytowych, za którymi stoi jeden właściciel.

Ustawa zmienia także zasady rozliczenia dochodu zarabianego poza granicami Polski. Realizując zobowiązania wobec OECD, która ostro sprzeciwia się zjawisku podwójnego nieopodatkowania dochodów, Polska zastąpi zasadę zwolnienia z podatku zagranicznych dochodów (tzw. ulga abolicyjna) zaliczeniem zapłaconego za granicą podatku na poczet kwoty do zapłaty w Polsce. Zmiany obejmą polskich rezydentów podatkowych, których zagraniczne dochody przekraczają wartość 8 tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Więcej informacji o projekcie ustawy pod linkiem: Nowe rozwiązania podatkowe MF – obniżki, ułatwienia i uszczelnianie

Przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Pozostałe aktualności