Decyzją ministra finansów Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało uprawnienia do certyfikowania kolejnych kwalifikacji rynkowych:

  • wspomaganie obsługi procesów księgowych,
  • obsługa procesów księgowych,
  • zarządzanie procesami księgowymi,
  • zarządzanie procesami płacowymi.

Inicjatorem i autorem wniosków włączenia tych, pierwszych na polskim rynku kwalifikacji związanych z rachunkowością do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

 

 

 

Pozostałe aktualności