Uniwersytet Zielonogórski będzie współpracował z księgowymi. Dokładniej – ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
W poniedziałek podpisany został w tej sprawie list intencyjny.
Według władz naszej uczelni – każda tego typu umowa z otoczeniem społeczno-gospodarczym daje szanse na budowanie dalszego potencjału.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni oraz prezes ZG SKwP, dr. hab. Stanisław Hońko, prof. US.

Umowę z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisały prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, natomiast ze strony Stowarzyszenia, Barbara Rosińska prezes Zarządu O/O SKwP w Zielonej Górze oraz Marta Chmiel, dyrektor Oddziału.

Pozostałe aktualności