Osoba, która straci pracę albo zawiesi bądź zlikwiduje działalność, powinna pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym – swoim i członków rodziny. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii.

 

Jeśli pracownik, zleceniobiorca czy przedsiębiorca traci źródło zarobkowania, musi zostać wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. W tym samym terminie z ubezpieczenia zdrowotnego zostają też wyrejestrowane osoby, które zgłosił do tego ubezpieczenia jako członków swojej rodziny. W takiej sytuacji zarówno ubezpieczony, jak i członkowie jego rodziny mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej tylko przez 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

(...)

Krzysztof Tandecki

Czytaj więcej na: https://rachunkowosc.com.pl/ubezpieczenie_zdrowotne_czlonkow_rodziny_w_przypadku_likwidacji_lub_zawieszenia_dzialalnosci_firmy

Powyższy tekst ukażę się w kwietniowym numerze miesięcznika „Rachunkowość i Podatki”.

Pozostałe aktualności