W dniach 13-16. 10.2019 r. odbyła się w Warszawie 31 konferencja Azji – Pacyfiku na temat zagadnień księgowych zorganizowana pod hasłem „Wirtualne rozwiązania dla cyfrowej gospodarki – rachunkowość i więcej” na zaproszenie Szkoły Głównej Handlowej.

Podczas konferencji zostało przedstawione interesujące i unikalne narzędzie do samooceny własnej etyczności. Pomysłodawczyni i główna autorka tego narzędzia prof. Anna Karmańska zaprezentowała je w następujący sposób:

"A Tool-Kit for Ethics Self-Assessment ma postać narzędzia informatycznego, które jest wyrazem stanowiska Partnerów Apelu o tworzenie ram etyki globalnej (SGH, ACCA, CIMA, PIBR, SKwP) oraz konstruktywnego myślenia i działania osób, które solidaryzują się z treścią tego Apelu. Obejmuje siedem – ważnych z perspektywy etyki globalnej – klastrów wartości charakteryzujących etyczne zachowanie człowieka zaangażowanego w działalność gospodarczą (ekonomii, zarządzaniu, finansach, rachunkowości) i jednocześnie świadomego współistnienia w społeczeństwie homo socio-economicusa. Zawiera zestaw stwierdzeń pobudzających do pogłębionej autorefleksji. Dla każdej osoby wykonującej test wykorzystuje formułę pozwalającą na stworzenie obrazu graficznego (w postaci radaru) i skomentowanie ustaleń w zakresie etyki. Służy wyłącznie osobie z tego narzędzia korzystającej”.

Zapraszamy do zrobienia testu.

Pozostałe aktualności