Sprzedawca naciska przyciski na kasie rejestracyjnej

  • Podatnik może wnioskować o odroczenie terminu przeglądu kasy rejestrującej.
  • Powinien to zrobić przed upływem tego terminu.

Pojawiają się sygnały od producentów i podmiotów, które zajmują się serwisem kas rejestrujących, o obawach serwisantów związanych z przeprowadzaniem okresowych przeglądów kas rejestrujących w czasie zagrożenia koronawirusem.

Informujemy, że podatnicy mogą indywidulanie (również drogą elektroniczną) złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Wniosek ten powinien zostać złożony przed upływem terminu przeglądu.

Pozostałe aktualności