Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie terminu (przypadającego na 30 kwietnia 2021 r.) sporządzenia zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz terminu zapłacenia wynikających z nich podatków. Postulat ten SKwP złożyło w imieniu wszystkich księgowych, a przede wszystkim w imieniu tysięcy biur rachunkowych.

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Finansów:

"Uprzejmie informuję, że w odniesieniu do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 r. nie przewiduje się wydłużenia terminu składania zeznań PIT z 30 kwietnia na 30 czerwca br. Rozważana jest natomiast możliwość wydłużenia tego terminu w przyszłości. Analizowane są w tym zakresie w szczególności rozwiązania obowiązujące w innych krajach."

Oznacza to, że termin na złożenie zeznań PIT za 2020 r. (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) upływa 30 kwietnia 2021 r. Z końcem tego dnia mija również termin na uiszczenie „Kwoty do zapłaty” wykazanej w tych zeznaniach.

 

Pozostałe aktualności