Kolorowe kostki z napisem CIT a w tle rozmyte dłonie i kalkulator
  • Do uzgodnień zewnętrznych trafił projekt rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Rozporządzenie wydane zostanie równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
  • Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r.
  • Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwi podatnikom skorzystanie z tego rozwiązania.

Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku. Dla podatników to czas na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy CIT.

Zgodnie z procedowaną ustawą, termin ten zostanie wydłużony do 30 czerwca 2021 roku. Jednak w uwagi na kalendarz prac parlamentarnych, minister Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, w którym zostaną zawarte identyczne rozwiązania jak we wspomnianej ustawie. To zapewni podatnikom możliwość skorzystania z tego rozwiązania.

Pozostałe aktualności

close