Instytut Finansów, we współpracy z Ministerstwem Finansów zaprasza na szkolenie dotyczące KSR nr 15.

Szkolenie jest elementem rozpowszechniania najnowszego standardu, którego celem jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień przychodów ze sprzedaży dóbr, po jego opublikowaniu.

Nowe regulacje objaśniają to, w jakim momencie i jakiej kwocie należy ujmować przychody w księgach rachunkowych, w jaki sposób ujawniać o nich informacje w sprawozdaniu finansowym.

 

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Trzpioła, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista z zakresu rachunkowości finansowej (w tym MSSF), zarządczej i podatkowej. Autorka licznych opracowań, artykułów i książek z zakresu rachunkowości. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości.

 

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" (LINK do strony KSR, na której opublikowany jest Standard) ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r., z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. Jest najnowszym standardem wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministrze Finansów (LINK do głównej strony KSR ). Jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości.

 

Standard zawiera obszerne wytyczne i praktyczne przykłady dotyczące zasad ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży:

  • wyrobów gotowych zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji,
  • półproduktów,
  • towarów,
  • materiałów.

 

Szkolenie można odbyć w jednym z czterech wybranych poniżej terminów. Decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia. W przypadku braku miejsc na określony dzień uczestnikowi zaproponowana zostanie data w innym możliwie dostępnym dniu.

 

Terminy szkoleń: 

  • 16.11.2022 r. 
  • 30.11.2022 r. 
  • 01.12.2022 r. 
  • 06.12.2022 r. 

 

Czas trwania szkolenia: 6 h 

w godz.: 9:00 – 15:00. 

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu. Link do formularza z zapisami znajduje się poniżej.

 

Szkolenia online KSR nr 15 - Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów - Instytut Finansów (infin.gov.pl) 

 

Pozostałe aktualności