Raport Przyszłość zawodów (Future of Jobs Report 2023) – liczący 296 stron – wydawany cyklicznie od 2016 r. przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) bada zakłócenia pracy, wzrost gospodarczy i strategie zmiany pracy.

W 2023 r. przełomy technologiczne, a zwłaszcza rozwój generatywnej sztucznej inteligencji (AI) i zielona transformacja, krzyżują się z czynnikami gospodarczymi, geopolitycznymi, społecznymi i środowiskowymi, poszerzając zakres raportu. Edycja 2023 została oparta na badaniu 803 firm zatrudniających ponad 11,3 mln pracowników, obejmując 27 klastrów branżowych i 45 gospodarek z całego świata.

Dzięki współpracy z instytutami partnerskimi takimi jak Coursera, Indeed i LinkedIn raport oferuje unikalne spostrzeżenia. W obliczu zarówno zakłóceń jak i możliwości celem raportu jest wniesienie wkładu w efektywne przygotowanie się wszystkich zainteresowanych stron do radzenia sobie z przemianami społecznymi, środowiskowymi i technologicznymi.

Główne wnioski z raportu pokazano w formie infografik.

 

 

Pozostałe aktualności