Interesariusze znający IFAC wiedzą, że w 2020 roku podjęto decyzję o opracowaniu strategicznego planu odpowiadającego wyzwaniom, tj. takiego, który jest elastyczny i dostosowuje się do pojawiających się szans i zagrożeń, ale zarazem jest osadzony w wizji, wartościach i celach strategicznych IFAC. Strategiczny plan IFAC stanowi ramy, umożliwiające kierowanie konkretnymi działaniami, które IFAC podejmuje każdego roku w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności. Plan ten określa także sposób, w jaki IFAC będzie działać w interesie publicznym, aby osiągnąć pożądane wyniki i zwiększyć zaufanie do zawodu księgowego.

(...)

Pobierz cały dokument ⇒ https://skwp.pl//content/uploads/2022/08/Draft-IFAC-Strategic-Plan-2023-July-1-PL.pdf

Pozostałe aktualności