28 lutego 2020 r. uruchomiliśmy środowisko testowe dla wszystkich jednolitych plików kontrolnych (JPK).

Środowisko testowe obejmie także pliki JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych).

Środowisko testowe (dostępne pod adresem https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl) pozwoli na sprawdzenie poprawności przesyłania JPK przez nową bramkę REST API. Na środowisku tym będziemy sprawdzać poprawność:

  • wszystkich plików JPK (w tym nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K),
  • autoryzacji certyfikatami kwalifikowanymi (tylko pod względem działania tego procesu, tzw. semantycznym, nie będzie natomiast sprawdzana ważność certyfikatów),
  • autoryzacji podpisem zaufanym.

Ponieważ na środowisku testowym nie są dostępne wszystkie funkcjonalności, prosimy pamiętać o następujących ograniczeniach:

  • pełnomocnictwa nie będą weryfikowane,
  • JPK nie będą mogły być podpisane danymi autoryzacyjnymi,
  • zwracane UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) nie będą podpisane.

Uwaga: dane przesyłane w ramach testów powinny być danymi fikcyjnymi i nie powinny zawierać rzeczywistych danych osobowych.

Specyfikacja interfejsów usług JPK (opis techniczny), schemat XSD dokumentu XML i przykładowe pliki dla V7K i V7M dostępne są na stronie podatki.gov.pl .

Pozostałe aktualności

close