27 września, w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Zarządu Głównego Jerzy Koniecki spotkał się z nowo wybranym w lipcu 2019 r. prezesem Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP (EFAA) dr Salvadorem Marinem.

W czasie spotkania poruszano najważniejsze kwestie, które znajdują się w agendzie działalności obu organizacji. Dr Salvador Marin wskazał, iż z punktu widzenia członków EFAA są to kwestie reprezentowania interesów małych i średnich  firm księgowych, w tym występowanie w ich imieniu na forum instytucji unijnych (w Komisji i Parlamencie Europejskim), uproszczenie regulacji dotyczących audytu oraz digitalizacja usług księgowych.

Prezes Koniecki w sposób szczególny zaakcentował długoterminowe cele SKwP polegające na podniesieniu roli, znaczenia i uznania zawodu księgowego w Polsce. Wskazał na potrzebę podnoszenia świadomości społecznej w tej dziedzinie i wagę nawiązania głębszej współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, jako głównymi odbiorcami usług księgowych.

Dr Salvador Marin zgodził się z tym kierunkiem promowania znaczenia zawodu księgowego i zachęcał SKwP do włączenia się w działalność EFAA na rzecz promowania i wzmacniania pozycji zawodu księgowego na forum europejskim, w szczególności w obszarze legislacji.

Obaj prezesi przyznali, że właściwym i pożądanym kierunkiem zmian legislacyjnych w Europie jest uregulowanie zawodu księgowego i wprowadzenie powszechnych rozwiązań temu służących, gdyż obecnie funkcjonują one jedynie w niektórych krajach UE.

 

Pozostałe aktualności

close