Dzisiaj odbyło się spotkanie dotyczące trybu zgłaszania uwag do projektu ustawy z 24.03.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Finansów,  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz osoby reprezentujące organizacje zrzeszające biura rachunkowe. Spotkaniu przewodniczył Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Na stronie Ministerstwa pojawił się projekt zmian.

 

Pozostałe aktualności