W dniu 22.11.2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wzięli udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia na temat uproszczeń w składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Poprzednie spotkanie odbyło się w październiku br. SKwP zgłosiło na piśmie szereg problemów, a także wniosków w zakresie pilnego uproszczenia przepisów – w części do wprowadzenia już przed rozliczeniem za rok 2022, które nastąpi na początku roku 2023.

W odpowiedzi, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zmianę przepisów, ale dopiero od roku 2024. MZ rozważa wprowadzenie opcjonalnej składki uproszczonej z tytułu działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy) w wysokości 1/12 składki za rok poprzedni.

W zakresie pozostałych propozycji i wniosków MZ nie udzieliło odpowiedzi i można odnieść wrażenie, że nie rozumie istoty podnoszonych problemów, a aktywność SKwP jako strony społecznej coraz bardziej przypomina bicie głową w ścianę. Realnie oceniając sytuację, nie ma większych szans, aby zgłaszane problemy zostały rozwiązane przed rozliczeniem składek za rok 2022, ani też na zmiany od roku 2023.

Leszek Lewandowicz

sekretarz Zarządu Głównego SKwP

 

Pozostałe aktualności