W dniu wczorajszym prezes Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dr hab. Stanisław Hońko, prezes Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie Katarzyna Tomala, dyrektor biura Zarządu Głównego SKwP Jolanta Roszczyk, dyrektor biura Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Paweł Przedpełski oraz zastępca dyrektora placówki Monika Fibich spotkali się z przedstawicielami Ministerstwo Edukacji Narodowej na czele z dyrektorem Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Piotrem Bartosiakiem.

Spotkanie dotyczyło kształcenia zawodowego oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Stowarzyszenie jest pionierem wdrażania kwalifikacji związanych z rachunkowością oraz sprawami kadrowo-płacowymi do ZSK. Zarówno przedstawiciele ministerstwa, jak i SKwP zadeklarowali współpracę przy projektach związanych z kształceniem zawodowym i ZSK.

Galeria

Pozostałe aktualności