Robocze spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających biura rachunkowe z przedstawicielami Ministerstwa Finansów odbyło się 13 września 2021 r.

Spotkanie dotyczyło zdefiniowania roli i funkcji biur rachunkowych. Wstępne zasady postępowania przy wdrażaniu w życie nowych unormowań ustalono w atmosferze wzajemnego zaangażowania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

– Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,

- Krajowej Izby Biur Rachunkowych,

- Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych,

- Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych.

Galeria

Pozostałe aktualności

close