Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu ustawy CEiDG

7 października przedstawiciele  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Sylwia Rzepka i Martyna Pożarowska – wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest partnerem społecznym w konsultacjach ustawy o CEiDG.

 

Więcej informacji można znaleźć w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nowelizacja-ustawy-o-ceidg--kolejny-krok-w-strone-cyfryzacji-polskich-przedsiebiorstw

10 października 2022 r.

Pozostałe aktualności