W dniu 2 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim na temat Krajowego Systemu e-Faktur. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali:
- Ewa Komorowska (skarbnik Zarządu Głównego) i
- Leszek Lewandowicz (sekretarz Zarządu Głównego).

Najważniejsze ustalenia ze spotkania:

  • minister finansów potwierdził, że obligatoryjny KSeF zostanie wprowadzony,
  • termin wejścia przepisów w życie zostanie podany na przełomie kwietnia i maja br.,  
  • w najbliższych dniach rozpoczną się intensywne konsultacje w grupach tematycznych,
  • konsultacje mają pomóc w poprawieniu przepisów i we wdrożeniu obligatoryjnego KSeF;
  • zmiany legislacyjne mają nastąpić do końca czerwca br.
  • SKwP deklaruje aktywny udział naszych ekspertów w konsultacjach.

Pozostałe aktualności