11 pażdziernika 2023 r. w siedzibie biura ZG SKwP odbyło się w spotkanie Klub Członków Honorowych, w którym uczestniczyło 25 członków honorowych, w tym 11 online.

Spotkanie prowadził Janusz Czerwieniec – prezes Klubu Członków Honorowych w  kadencji 2019-2022. Uczestników powitał również Stanisław Hońko – prezes Zarządu Głównego SKwP.

Agenda spotkania obejmowała między innymi wybór Prezydium Klubu Członków Honorowych, omówienie bieżących działań SKwP a także celów strategicznych i kierunków rozwoju w kadencji 2023-2026.

Podczas spotkania wręczono dyplomy nowym członkom honorowym, obecnym na spotkaniu. Janusz Czerwieniec krótko przedstawił zakres działań realizowanych dotychczas przez Prezydium Klubu. Następnie  dokonano wyboru Prezydium Klubu Członków Honorowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (uchwała nr 1/2023 Klubu Członków Honorowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 11 października 2023 r.), które ukonstytuowało się następująco:

  • Władysław Fałowski – przewodniczący,
  • Jerzy Łopacki – wiceprzewodniczący,
  • Andrzej Skórzewski – sekretarz,
  • Stanisława Gudebska – członek,
  • Joanna Nowowiejska-Fedecka – członek.

W trakcie obrad p. Jerzy Koniecki wiele uwagi poświęcił trzem zagadnieniom dotyczącym:

  1. dalszych prac nad unormowaniem i ochroną zawodu księgowego,
  2. dalszego rozwoju informatyki w służbie księgowych, w tym także zagadnieniom sztucznej inteligencji,
  3. dalszego scalania wszystkich oddziałów SKwP w realizacji wspólnych przedsięwzięć, poprzez współdziałanie i wymianę informacji o planowanych działaniach, także kulturalnych, które integrują środowisko księgowych.

Na spotkaniu mówiono także o konieczności wydzielenia podstrony na portalu internetowym SKwP, skierowanej do Członków Honorowych, która  umożliwi Im wymianę myśli, poglądów i zapatrywań na określone działania władz Państwowych i środowiskowych. Ułatwi również wsparcie doświadczeniem Członków Honorowych Zarządu Głównego poprzez składanie sugestii oraz ocenę poszczególnych działań.

Wyrażono też chęć uczestniczenia w akcji składania zniczy na grobach naszych zasłużonych członków SKwP.

 

Pozostałe aktualności

close