Spotkanie członków wspierających dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

W miniony poniedziałek w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski odbyło się spotkanie członków wspierających,  dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

W spotkaniu udział wzięli:

  • przedstawiciele Ministerstwo Finansów - Anna Mytyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz Krzysztof Rogowski, Radca Ministra
  • Dariusz Strugliński, Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
  • Remigiusz Pytlik, Przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
  • Izabela Hasińska, Dyrektor Biura Terenowego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • członkowie wspierający Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu

Spotkanie było okazją do pokazania nie tylko zalet i korzyści, ale również problemów i zagrożeń, wynikających z obowiązkowego wprowadzenia systemu #KSeF . W znakomity sposób przedstawił to Leszek Lewandowowicz, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu.

W dyskusji, uczestnicy spotkania mieli również okazję pokazać problematykę związaną z wdrożeniem elektronicznych faktur od strony praktycznej.

Przebiegające w bardzo dobrej atmosferze spotkanie, pozwoliło wypracować konstruktywne i istotne wnioski - wdrożenie KSeF wymaga szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej, wsparcia informatycznego oraz czasu. Ponieważ obowiązkowe stosowanie faktur elektronicznych stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich podatników, w szczególności dla organizacji pozarządowych i mikroprzedsiębiorców.

...to było bardzo cenne spotkanie...

Więcej informacji dostępne jest w poniższym linku:

https://skwp.poznan.pl/aktualnosc/spotkanie-czlonkow-wspierajacych-ksef/

 

19 stycznia 2023 r.

Pozostałe aktualności