Spotkanie Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK)

Na ostatnim spotkaniu grupy CEUK organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wielkopolski w Poznaniu. księgowi doskonalili swoje umiejętności z wystąpień publicznych. Praktyczne warsztaty przed kamerą, poprowadziła Maria Magdalena Nawrot , prezes Internetowej Telewizji DTV24 , ekspert od wystąpień publicznych.

Odbywające się cyklicznie co dwa miesiące spotkania grupy #CEUK, mają na celu podnoszenie kompetencji miękkich, budowania wizerunku eksperta oraz umacniania pozycji biura rachunkowego na rynku lokalnym. Do grupy mogą przystąpić wszyscy księgowi, posiadający tytuł Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych.

13 czerwca 2023 r.

Pozostałe aktualności