W dniu 12 stycznia 2023 r. zaprezentowaliśmy Państwu odpowiedź Ministerstwa Finansów z 28.12.2022 r. w sprawie zgłoszonych przez SKwP problemów z rozliczeniem PIT za rok 2022. Z odpowiedzi wynikało, że w przygotowanych zeznaniach rocznych pracujący seniorzy będą mieli z urzędu zastosowane zwolnienie (str. 3 odpowiedzi).

>>> PIT za rok 2022 – odpowiedź MF na problemy zgłaszane przez SKwP <<<

Wygląda jednak na to, że w ostatniej chwili MF dostrzegło wagę zgłoszonego problemu i zmieniło zasady. Pomijając problemy z zalogowaniem się do systemu (udało się po kilkunastu próbach), spotkała mnie niespodzianka – w zeznaniu, przygotowanym dla zaprzyjaźnionego pracującego emeryta, wynagrodzenie z umowy o pracę zostało ujęte jako opodatkowane. Należało samodzielnie wpisać kwoty zwolnione, a wykreślić kwoty opodatkowane.

Tym samym uniknięto sytuacji, w której zwolnienie byłoby stosowane z urzędu, także dla osób, którym ono nie przysługuje. Bez tej zmiany, po weryfikacji zeznań przez urzędy skarbowe, część osób musiałaby zwrócić nienależnie otrzymane nadpłaty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych.

Leszek Lewandowicz

Pozostałe aktualności

close