7 października 2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw.
SKwP jest partnerem społecznym w konsultacjach ustawy o CEiDG.
Więcej informacji można znaleźć w poniższym linku:

Pozostałe aktualności