Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest partnerem instytucjonalnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” jest zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących zagadnień finansowych. Ponadto, celem projektu jest zachęcenie co najmniej uczniów szkół ponadpodstawowych do zgłębiania tematyki finansowej.

Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie innych szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.), po uzyskaniu indywidualnie zgody Komitetu Głównego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę konkursu: Finansomania oraz do lektury książki "Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach", która jest możliwa do darmowego pobrania tutaj: Kluzek, M., Wiśniewska, D. i Waliszewski, K. (red.). (2021) Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Kluzek, M., Wiśniewska, D. i Waliszewski, K. (red.). (2021) Finansomania. Podstawy wiedzy o finansach. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. https://doi.org/10.18559/978-83-8211-064-7

Pozostałe aktualności