W tym miesiącu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stało się członkiem instytucjonalnym IAAER (International Association for Accounting Education and Research), dołączając tym samym do innych organizacji zawodowych księgowych, takich jak CECCAR, ACCA oraz ICEAW.

Liczymy na owocną współpracę z IAAER, która przyczyni się do rozwoju edukacji i badań w zakresie rachunkowości.

 

Powstanie IAAER:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji i Badań w Rachunkowości (International Association for Accounting Education and Research – IAAER) to organizacja non-profit. Jej początki sięgają roku 1984, kiedy to podczas spotkania w Toronto w Kanadzie przedstawiciele z Australii, Holandii, Japonii, Kanady i Stanów Zjednoczonych powołali organizację mającą pełnić rolę współgospodarza Szóstej Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji w Rachunkowości w 1987 roku w Kioto w Japonii, we współpracy z Japońskim Stowarzyszeniem Księgowych. W latach 1984–1987 IAAER działało jako organizacja fasadowa, która szybko zyskała uznanie i stała się istotnym międzynarodowym stowarzyszeniem księgowym, reprezentującym głos księgowych zajmujących się edukacją i badaniami naukowymi. Po konferencji w Kioto w 1987 roku – dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu od Komitetu Organizacyjnego Konferencji – IAAER ukonstytuowało się jako organizacja stała.

Misja i działania IAAER:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Edukacji i Badań w Rachunkowości ma misję polegającą na promowaniu doskonałości w edukacji i badaniach naukowych w dziedzinie rachunkowości na całym świecie oraz ułatwianiu naukowcom wkładu w rozwój i utrzymanie wysokich standardów praktyki księgowej. Realizując tę misję, IAAER podejmuje między innymi następujące działania:

  • Wnosi obiektywny, oparty na badaniach naukowych głos akademicki do procesu opracowywania i zatwierdzania międzynarodowych standardów rachunkowości i audytu w porozumieniu z różnymi międzynarodowymi organizacjami.
  • Uczestniczy w opracowywaniu wysokiej jakości światowych standardów poprzez swoją reprezentację w Międzynarodowym Panelu Edukacji w Rachunkowości IFAC oraz Radzie Doradczej ds. IFRS.
  • Komunikuje się ze swoimi indywidualnymi członkami oraz członkami instytucjonalnymi, którymi są zawodowe organizacje księgowych i uniwersytety, za pośrednictwem biuletynu COSMOS Accountancy Chronicle, strony internetowej IAAER (www.iaaer.org) oraz za pomocą innych mediów.
  • Zleca projekty badawcze we współpracy ze sponsorami.
  • Promuje rozwój kadry rachunkowej na arenie międzynarodowej poprzez organizację konferencji, sympozjów, warsztatów i innych wydarzeń.
  • Sponsoruje i koordynuje Światowy Kongres Edukatorów i Naukowców w Rachunkowości (organizowany co 4 lata razem ze Światowym Kongresem Księgowych IFAC).
  • Wspiera oficjalne czasopisma IAAER: Journal of International Financial Management oraz Accounting and Accounting Education.

Pozostałe aktualności