• 26 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (PSD).
  • Zakłada on kontynuację zawieszenia podatku do końca czerwca 2020 r.

Zgodnie z projektem zawieszenie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będzie kontynuowane. Oznacza to, że podatnicy, do końca czerwca 2020 r., nie będą składać deklaracji, a także obliczać i wpłacać podatku. Przepisy ustawy o PSD będą mieć zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 lipca 2020 r.

Projekt zakłada, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r., tj. od dnia następującego po dniu, w którym skończy się termin zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

 

Pozostałe aktualności