DZIEŃ 1 KADRY
Uczestników przywitała Elżbieta Młynarska-Wełpa, wykładowca, ekspert prawa pracy z zakresu wynagrodzeń, sporządzania list płac i dokonywania potrąceń i zajęć komorniczych, specjalista w dziedzinie umów zlecenia i o dzieło, składek ZUS, zasiłków, podatków związanych z wynagrodzeniami.
Konferencję rozpoczęła Maja CHODACKA, była radca prawny, aktualnie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, specjalista ds. prawa pracy wykładem "Prawo pracy w praktyce i orzecznictwie sądowym".
Po przerwie swój wykład poprowadził Piotr WOJCIECHOWSKI, adwokat, inspektor pracy, publicysta, wykładowca akademicki prawa pracy. Pan Piotr prezentuje temat "Prawne aspekty zarządzania pracą zdalną i czasem pracy w dobie COVID-19".
Kolejny wykładowca, na konferencji KADRY I PŁACE 2021, Monika IWANIEC (biegły rewident, doradca podatkowy, specjalista do spraw kadr i płac, dyrektor do spraw rozwoju w firmie HR) omówiła dla Państwa temat "Umowy cywilnoprawne w praktyce – regulacje prawne wynikające z Kodeksu cywilnego, powiązania z Kodeksem pracy, obowiązki ZUS".
Ostatni temat dzisiejszego dnia to "Dokumentacja pracownicza a kontrola PIP". Zaprezentowała go Ewa BIELECKA, specjalista do spraw prawa pracy, długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczony trener.
Podczas spotkania uczestnicy zdawali pytania na czacie, na które odpowiadali nasi prelegenci.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na jutro!

Pozostałe aktualności