Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną i punktacją opracowań, uzyskaną po pierwszej i drugiej recenzji, przyznała następujące nagrody:

  • nagrodę I stopnia otrzymały Klaudia Andraszak i Dominika Kowańda za opracowanie Kalos Kagathos w rachunkowości – anachronizm czy niedościgły ideał,
  • nagrodę II stopnia – Mariusz Sobkowiak za opracowanie Decydujący podpis.

 

Wobec zaistniałej rzeczywistości rozdanie nagród laureatom nastąpi w terminie późniejszym.

Pozostałe aktualności

close