Kapituła Konkursu RN SKwP na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości po zapoznaniu się z oceną i punktacją opracowań, uzyskaną po pierwszej i drugiej recenzji, przyznała następujące nagrody:

  • nagroda I stopnia dla Adrianny Pietryki-Węglarz za opracowanie pt.: „Nieprawidłowy onboarding”;
  • nagroda I stopnia dla Sylwii Rzepki za opracowanie pt.: „Etyka w dobie zrównoważonego rozwoju”;
  • nagroda II stopnia dla Anety Prostak-Motyl za opracowanie pt.: „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci”;
  • wyróżnienie – dla Wiktora Gumiennego za opracowanie pt.: „Doskonalenie zawodowe vs. relacje osobiste”

Ogłoszenie wyników ww. laureatom nastąpiło w dniu 28 czerwca 2023 r. w formie zdalnej.

W tej miłej uroczystości udział wzięli ambasadorzy i rzecznicy etyki zawodowej w rachunkowości funkcjonujący przy naszym Stowarzyszeniu oraz członkowie Komisji Etyki.

Jej przebieg uświetnili swoją obecnością: Prezes ZG – dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, Wiceprezes ZG – dr hab. Grażyna Voss, prof. PBŚ oraz Przewodniczący Rady Naukowej SKwP – prof. dr hab. Zbigniew Luty.

Wszystkich Członków i Sympatyków SKwP zachęcamy do włączenia się w inicjatywę ciągłego rozwoju Banku Dylematów Etycznych.

Pozostałe aktualności

close