W 2022 roku przypada 115 rocznica powstania ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich. Z tej okazji Zarząd Główny SKwP, podkreślając rolę i rangę zawodu księgowego oraz chcąc uhonorować osoby go wykonujące, ogłosił rok 2022 „Rokiem Księgowego”.

 

 

Pozostałe aktualności