Po lewej stronie napis JPK_VAT z deklaracją a po prawej robot z napisem JPK_VAT oraz dwie karty pamięci z których przerywane linie ze strzałką na końcu kierują się w stronę robota.
  • Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją.
  • Ministerstwo Finansów publikuje roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2), aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian. 

Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

Robocza wersja struktury logicznej została opracowana po konsultacjach podatkowych z przedsiębiorcami.

Robocze wersje struktury JPK_VAT z deklaracją zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Struktury JPK i na stronie podatki.gov.pl.

Pozostałe aktualności