Rok funkcjonowania e-sprawozdawczości finansowej w opinii księgowych - Raport Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedstawia raport opinii księgowych z perspektywy roku obowiązywania cyfrowej sprawozdawczości w księgowości i związanych z tym odczuć.

Wnioski zawarte w niniejszej publikacji zostały sformułowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 914 uczestników badania ankietowego, w tym 898 respondentów aktywnie uczestniczących w procesie e-sprawozdawczości. Pragniemy serdecznie podziękować każdej z osób, które odpowiadając na ankietę podzielili się swoimi doświadczeniami.

Zachęcamy do uważnej lektury, jesteśmy bowiem przekonani, że niniejszy raport będzie stanowić wartościowy głos w dyskusji nad poprawą współpracy między podmiotami uczestniczącymi w opisywanym procesie.

Zespół Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Pozostałe aktualności