30 listopada 2023 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiła w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) usługę „Raport podatnika”. Nowa funkcjonalność umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie przejrzystych informacji na temat swojej sytuacji podatkowej. Raport pozwala również na identyfikację przez podatnika podstawowych danych, którymi dysponuje KAS.

Raport podatnika może wygenerować:

 • pracownik urzędu skarbowego, podczas wizyty przedsiębiorcy w urzędzie,
 • podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i zaloguje się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym,
 • użytkownik konta organizacji, który zaloguje się na konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym, – wybierając zakładkę „Raport podatnika” z menu bocznego lub klikając w przycisk „Sprawdź raport” na kaflu znajdującym się na stronie głównej po zalogowaniu w e-US (kafel dostępny na koncie organizacji oraz koncie osoby fizycznej, po zakończeniu akcji „Twój e-PIT”).

W Raporcie podatnika zawarte są następujące informacje:

 • Twoje dane/Dane organizacji

W sekcji tej przedstawiane są: dane identyfikacyjne, dane adresowe (w tym adres do doręczeń), forma opodatkowania za rok ubiegły oraz dane kontaktowe.

 • Zaległości

W tej sekcji podatnik informowany jest czy posiada zaległości podatkowe.

 • Egzekucja

W tej sekcji wskazuje się, czy są prowadzone wobec podatnika postępowania

egzekucyjne w administracji.

 • Zaliczki

Sekcja ta pojawi się na raporcie, jeśli system wykryje nieprawidłowości

w zaliczkach. W takiej sytuacji raport wskaże, której deklaracji i za jaki okres

te niezgodności dotyczą.

 • Deklaracje

Sekcja ta będzie zawierała informację, czy zostały wykryte nieprawidłowości

w deklaracjach (czy podatnik złożył wszystkie deklaracje, które

powinien – na podstawie posiadanych przez KAS danych – oraz czy te, które złożył,

są poprawne).

 • Rachunki bankowe

W sekcji Rachunki bankowe prezentowany jest mikrorachunek podatkowy, a także zgłoszone

przez podatnika rachunki do zwrotu nadpłaty oraz pozostałe rachunki.

 • Pełnomocnicy

Ta sekcja prezentuje listę posiadanych przez podatnika pełnomocników ogólnych

(PPO-1) oraz pełnomocników do podpisywania deklaracji elektronicznych (UPL-1).

 • Grupy/Grupa VAT/Grupa kapitałowa

Ta sekcja pojawi się w raporcie, jeśli podatnik, którego raport dotyczy, jest

członkiem grupy kapitałowej lub grupy VAT.

Przykładowe Raporty podatnika dostępne są poniżej:

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z usługą.

Pozostałe aktualności