Wybór Asmâa Resmouki na prezesa IFAC

Podczas dorocznego posiedzenia członków zwyczajnych IFAC, które odbyło się 15 listopada 2022 w Bombaju w Indiach na którym Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela – Sowińska oraz Sylwia Rzepka dokonano wyboru nowego prezesa IFAC, którym została Asmâa Resmouki z Maroka. Jest ona pierwszą prezes IFAC z regionu Afryki i trzecią kobietą na tym stanowisku. Asmâa Resmouki dołączyła do Zarządu IFAC w listopadzie 2017 r. z nominacji Ordre Des Experts Comptables — Maroko. W Zarządzie IFAC pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zarządzającej oraz przewodniczącej Komisji Planowania i Finansów. Poza pracą w IFAC działała w zarządzie Panafrykańskiej Federacji Księgowych (PAFA) zostając po sześciu latach pierwszą kobietą-prezes tej organizacji. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zawodzie, w tym jako partner w EY i Deloitte.

Asmâa Resmouki powiedziała: „Jestem zaszczycona, że zostałam wybrana na prezesa IFAC i dumna z tego, że mogę być pierwszą prezes z regionu Afryki. Jest to wyraźny przykład, jaki IFAC daje w obszarze różnorodności”. „Z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z zarządem i kierownictwem IFAC, aby móc realizować nasz mandat działalności w interesie publicznym oraz rozwijać pozytywny wpływ IFAC na silny i zrównoważony zawód księgowego, silne i zrównoważone organizacje sektora prywatnego i publicznego oraz silne i zrównoważone rynki finansowe i gospodarki”.

 

Wybór Jeana Bouquota na wiceprezesa IFAC

IFAC ogłosiła również wybór Jeana Bouquota na wiceprezesa IFAC. Dołączył on do Zarządu IFAC w listopadzie 2020 r. z  nominacji francuskiej organizacji Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC). Jean Bouquot był prezesem CNCC w latach 2017-2020. Obecnie jest członkiem zarządu Fédération Internationale des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones (FIDEF). Posiada ponad 40 letnie doświadczenie jako biegły rewident. Pełnił różne stanowiska uwzględniające działalność międzynarodową, a w latach 2002-2020 był partnerem EY.

Członkowie Zarządu IFAC

IFAC ogłosiła również wybór nowych członków zarządu, w składzie którego czwarty rok z rzędu przeważają kobiety.

 

Nowi członkowie Zarządu IFAC:

 • Kathryn Byrne (AICPA, USA)
 • Francisco A. M. Sant’Anna (CF, IBRACON, Brazylia)
 • Sidharta Utama (IAI, Indonezja)

 

Członkowie Zarządu IFAC ponownie wybrani na kolejną kadencję:

 • Fiona Wilkinson (CCAB i ICAEW, Wielka Brytania)
 • Yeong Kyun Ahn (KICPA, Korea Południowa)
 • Joan Curry (CAI, Irlandia)
 • Caroline Gardner (CIPFA, Wielka Brytania)
 • Dr Winnie Nyamute (ICPAK, Kenia)
 • Ismaila Zakari (ICAN, Nigeria)

 

Do IFAC przyjęto nowego członka zwyczajnego:

 • Krajowy Związek Biegłych Rewidentów i Księgowych Burkina Faso (Burkina Faso)

 

Do IFAC przyjęto członków stowarzyszonych:

 • Stowarzyszenie Zawodowych Menedżerów Finansowych (Azerbejdżan)
 • Krajowy Związek Biegłych Rewidentów i Księgowych Mali (Mali)
 • Katarskie Stowarzyszenie Biegłych Księgowych (Katar)
 • Izba Biegłych Rewidentów Ukrainy (Ukraina)

 

IFAC

IFAC jest globalną organizacją zrzeszającą przedstawicieli zawodu księgowego, której celem jest służenie interesowi publicznemu poprzez wzmacnianie zawodu księgowego i przyczynianie się do rozwoju silnych międzynarodowych gospodarek. IFAC składa się z ponad 180 członków zwyczajnych i stowarzyszonych pochodzących ze 135 krajów i jurysdykcji, reprezentujących ponad 3 miliony księgowych wykonujących wolny zawód, zatrudnionych w edukacji, sektorze publicznym, przemyśle i handlu.

Pozostałe aktualności