Zapraszamy na:

XXXI Ogólnopolską Konferencję Naukową

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI

„30-lecie ustawy o rachunkowości – sukcesy i wyzwania”

24 maja 2024 r.

 

Celem konferencji jest odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy ustawa o rachunkowości była „kamieniem milowym” polskiego prawa bilansowego?
  • Czy, a jeśli tak, to w jakich obszarach ustawa o rachunkowości zawiera ponadczasowe rozwiązania?
  • Czy i w jakim zakresie potrzebne są zmiany w ustawie o rachunkowości?
  • Czy raportowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno być przedmiotem ustawy o rachunkowości?
  • Czy ustawa o rachunkowości odpowiada oczekiwaniom interesariuszy?
  • Jak zmieniały się i jak mogą się zmieniać relacje między polskim prawem bilansowym a podatkowym?

 

Organizatorem konferencji jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie

Konferencja jest bezpłatna:

Rejestracja: https://rachmaj.usz.edu.pl/

Pozostałe aktualności