Serdecznie zapraszamy członków Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji, organizowanej z okazji obchodów Dnia Księgowego
oraz 115-lecia działalności ruchu księgowych na ziemiach polskich i 65-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pt.: „Quo vadis Computantis?”.

Konferencja realizowana będzie z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość
w dniu 31 maja 2022 roku w godz. 9:00 – 14:30.

 Link do rejestracji na konferencję znajdziecie w panelu dla członków!

 

Agenda konferencji:

9:00 – 9:10 Inauguracja, wprowadzenie do tematyki konferencji
9:10 – 9:20 Wystąpienie Prezesa Zarządu Oddziału Pana Jerzego Konieckiego
9:20 – 9:45 Wystąpienia okolicznościowe
9:45 – 10:15 „Księgowy w dobie przemian społeczno-technologicznych”

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław Hońko – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

10:15 – 11:00 „Bieżące zagadnienia w rozliczaniu podatku od towarów i usług”

Prowadzący: Pan Leszek Lewandowicz – doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

11:00 – 11:15 Przerwa
11:15 – 12:00 „Polski Ład – aktualne problemy w rozliczaniu podatków dochodowych przez przedsiębiorców”

Prowadząca: Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy, członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

12:00 – 12:45 „Polski Ład – naliczanie wynagrodzeń w aktualnym stanie prawnym”

Prowadząca: Pani Elżbieta Młynarska-Wełpa - specjalista w zakresie płac i kadr, członek Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

12:45 – 13:15 Przerwa 
13:15 – 14:15 Panel dyskusyjny nt.: „Zawód księgowego – planowane rozwiązania prawne”

Moderator panelu: Pani Agnieszka Gajewska – biegły rewident, wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP

14:15 – 14:30 Podsumowanie konferencji

 

Pozostałe aktualności