W dniu dzisiejszym, w biurze Zarządu Głównego SKwP, członkowie Prezydium ZG Stowarzyszenia Księgowych w Polsce prezes dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes dr. hab. Grażyna Voss, wiceprezes dr Paweł Zieniuk, sekretarz Leszek Lewandowicz, skarbnik Ewa Komorowska spotkali się z prezesem Jackiem Gdańskim oraz dyrektor biura prezesa Anną Gałęzowską Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA).

Spotkanie dotyczyło omówienia warunków współpracy między SKwP i PANA oraz zainicjowania kolejnego spotkania w celu podpisania listu intencyjnego.

 

Od lewej: dyrektor biura prezesa Anna Gałęzowska (PANA), sekretarz Leszek Lewandowicz (SKwP), prezes Jacek Gdański (PANA), prezes dr hab. Stanisław Hońko (SKwP), skarbnik Ewa Komorowska (SKwP), wiceprezes dr. hab. Grażyna Voss (SKwP), wiceprezes dr Paweł Zieniuk (SKwP).

Galeria

Pozostałe aktualności

close